Какво представляват програмите за борба с вредитерите в големите сгради?

Хлебарките представляват сериозна заплаха за общественото здраве, особено в многофамилни жилища, блокове и офис сгради. Програмите за контрол на вредителите, трябва да бъдат създадени така, че в тях да се впише на вида на вредителите и съответната ситуация. Няма две програми идентични програми за пест контрол. Въпреки това, всички те трябва да съдържат, следните шест точки:


• Да се идентифицират видовете вредители и местата, където се развъждат, след получаването на достъп до обекта. Използването на  капани е важна първа стъпка при определяне на степента и тежестта на проблема. Капаните никога не са показали, че са много ефективни за контролиране на хлебарки, особено немските хлебарки. Капаните осигуряват количествено определяне на заселеността, върху която да се основава третирането и оценка на успеха след третиране с инсектицид на програма по Интегриран Пест Мениджмънт (IPM). Улавящите капани може да намалят ненужните пръскания и по този начин да се намали размерът на инсектицидните третирания.


• Разработването на план за действие при обществени и жилищни сгради е необходимо, така че наемателите, наемодателите, фасилити фирмите и домоуправителите участват, активно в разработването на програмата IPM. Съдействието на наемателя и сътрудничество при отстраняването на хранителни замърсявания и водни течове и подсигуряване на достъп до жилищата им е от съществено значение. Например, третиране на заразените електроуреди е от съществено значение, за да се предотврати движението на хлебарки между апартаментите, когато наемателте идват или си тръгват. Останалите участници, като наемодател или фасилити компанията, която отговаря за поддържането и ремонта на сградата и околното имущество, трябва да осигурява на редовно отстраняване боклука. Също така, персонала, който отговаря за ремонтите на сградата и за третиранията срещу нашествия   от хлебарки са длъжни да предоставят на наемателите и наемодателите доклади за напредъка и отзивите при пръсканията.


• Стратегиите за контрол на вредителите трябва да включват: превенцияотстраняване на потенциални укрития на вредителите, като запълване на пукнатини и цепнатини и кухини и запушване на отворите, където се наблюдава движение на хлебарки през общите тръби и тръбопроводи. Прилагането на бариери с инсектицид трябва да се повтарят, когато някои апартаменти в сградата са в ремонт. В допълнение към подобряване на условията на живот, структурни ремонти помагат за намаляване на потенциалния проблем с хлебарките в сградата. Доброто почистване и хигиенизиране може да бъде от значение за премахване на заселването на обекта и потенциалните източници на храна и вода. Това е собено важно е в многофамилни жилища, където хлебарките могат бързо да се разпространят, а наемателите не се чувстват пряко отговорни за проблема.


• Когато е необходимо, следва да се прилагат инсектицидни спрейове, пудри и гелове примамки в пукнатини, цепнатини и кухини, където хлебарките се крият. Бариерите с инсектицид трябва да се използват, за да се избегне разпространение на хлебарки и бавно действащи примамки, когато е възможно да се подобри контрола в ранните стадии на развитие. Когато е възможно, в контейнерите трябва да се използват примамки за мухи, особено в изключително чувствителни обекти, като училища и здравните заведения. Заявленията трябва да бъдат направени, за да сведе до минимум потенциалното излагане за хора и домашни любимци. Инсектициди следва да се прилагат само когато това е оправдано, чрез инспекция на капани или визуални инспекции.

• В някои ситуации, при големи блокове или цели сгради третирането е от съществено значение, поради това, че планът за действие обхваща двете страни наемателите и наемодателите. Ако не успеете да обработите всички части на сградата, хлебарките ще напуснат потенциални си убежища и ще настъпи повторно заразяване. Неуспешният резултат   ще доведе до бъдещото неразбирателство между наематели и наемодатели.


• Оценката след третиране е от съществено значение, за да се определи дали планът за действие IPM е отстранил проблемите с контрола на хлебарките. Тези оценки трябва да бъдат споделени с наематели и наемодатели, за да се осигури непрекъснато сътрудничество и подкрепа на клиента. Наемателите и наемодателите трабва да позволят екипа на пест контрол фирата да се направи оценка и да промени плана за действие, както е необходимо. Програмата трябва да бъде икономически и естетически приемлива и трябва да отговори на нуждите на целевата аудитория, за да бъде успешна.

2 thoughts on “Какво представляват програмите за борба с вредитерите в големите сгради?

  1. Бих искал да науча повече за различните видове инсектициди, използвани в борбата с хлебарките. Как се гарантира, че те са ефективни, но същевременно безопасни за хората и домашните любимци?

  2. Оценката след третиране изглежда като критичен елемент в процеса на контрол на вредителите. Как се измерва успехът на такива програми и как се правят корекции, ако резултатите не са задоволителни?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *