Кога възниква проблем с вредителите в нашата къща?

 • При промяна на климата в различните периоди на годината - през лятото се появяват едни вредители (комари, мухи), а през зимата други (плъхове, мишки, хлебарки)
 • При ремонт на жилището и /или подмяна на обзавеждането му
 • При лошо уплътнена отоплителна, канализационна и електрическа мрежа
 • При липса на комарници на вратите и прозорците (мухи, комари)
 • При внасяне в къщата на храни заразени с вредители (хлебарки, мравки, молци)
 • При внасяне в къщата на заразени дървени предмети, мебели и дрехи (дървояди, дървеници, дрешен молец, акари)
 • При лоша хигиена на къщата
 • При оставяне на хранителни продукти на лесно достъпни за вредителите места
 • При нередовно почистване на отпадъците
 • При ползване на кофи за смет без плътно затварящи се капаци
 • При не взети мерки за ограничаване достъпа на бездомни животни (котки, кучета) и влечуги (змии, гущери) в двора на къщата (бълхи, кърлежи)
 • При наличие на застояли води и хралупи по дърветата (ларви на комари)
 • При наличие на естествена тор (ларви на мухи)
 • При наличие на не добре уплътнена септична яма (ларви на мухи)
 • При наличие на цветя, плодни дръвчета и лози (оси и стършели)
 • При наличие на плувен басейн (оси и стършели)
 • При поява на картичини (къртица, сляпо куче)
 • При непочистена канализация (канални мухи)
 • При непочистени паяжини (паяци)

Какви мерки да предприемем при проблема с вредители в нашата къща?

 • Да се обърнем към специализирана фирма за борба с вредителите (Пест Контролфирма) притежаваща съответните разрешителни за работа
 • Да се направи оглед на къщата от специалист на ДДД фирмата с цел откриване на потенциални проблеми в борбата с вредители
 • Да се третират местата, където спят и почиват домашните любимци с подходящ препарат (бълхи, кърлежи)
 • При цялостна обработка срещу вредители, третирането да започне от таванските помещения и да завърши с мазетата (хлебарки, мравки, дървеници, комари)
 • При висока заселеност с вредители е необходимо периодично третиране според техния вид

Какво е важно да знаем преди третиране?

 • Необходимо е по време на обработка да не присъстват малки деца и домашни животни
 • Необходимо е да се освободят кухненските шкафове от хранителни продукти
 • Необходимо е да се осигури максимален достъп до хладилника, печката и други ел. уреди в жилището (хлебарки, мравки, дървеници, комари)
 • Не трябва да се отмиват обработените площи поне 48 часа след третиране
 • Не трябва да се пипат или преместват отровните хранителни примамки (плъхови, мишки)