Кога възниква проблем с вредителите в нашия блок?

 • При промяна на климата в различните периоди на годината
 • При ремонт на някои апартаменти и/или подмяна на обзавеждането им
 • При лошо уплътнена отоплителна, канализационна и електрическа мрежа
 • При внасяне в жилището на заразени с вредители (хлебарки, бръмбъри, ларви на мухи) храни и предмети (кашпи и саксии за цветя)
 • При лоша хигиена в някои апартаменти в блока
 • При нередовно почистване на отпадъците в мазето и тавана на блока
 • При наличието на течове в мазето на чисти или отпадни води
 • При ползване на контейнери за смет без плътно затварящи се капаци
 • При наличие на бездомни животни в и около сградата
 • При счупени прозорци на мазетата, вътре могат да се настанят бездомни кучета, котки, плъхове и мишки. Това често води до разпространението на бълхи в общите части на блока
 • При незамрежени вентилационни отвори на подпокривното пространство, там се настаняват гълъби и техните трупове са идеална храна за хлебарките и мухите
 • При наличие на гнезда на прилепи, врабчета, гълъби, лястовици и гларуси

Какви мерки да предприемем при проблем с вредители в нашия блок?

 • Необходимо е да се свика общо събрание на блока и да се поставят проблемите пред Вашия домоуправител
 • Домоуправителят трябва да се обърне към специализирана фирма за борба с вредителите (Пест Контрол фирма) притежаваща съответните разрешителни за работа
 • Необходимо е да се обработят едновременно всички помещения в сградата, вкл. шахти, тавани, подпокривно пространство, мазета и абонатната станция на ТЕЦ
 • Обработката срещу вредители трябва да започне от таванските помещения и да завърши с мазетата
 • При висока заселеност с вредители е необходимо периодично третиране
 • Трябва да се вземат мерки по замрежване и уплътняване на отворите недопускане на птици, гризачи и вредни насекоми

Какво е важно да знаем преди третиране на общите части на жилищен блок?

 • Трябва да се предупредят живущите за дата и час на обработката на сградата
 • Необходимо е по време на обработката да не присъстват малки деца и домашни животни
 • Не трябва да се отмиват обработените площи поне 48 часа след третиране
 • Не трябва да се пипат или преместват отровните хранителни примамки (плъхове, мишки)