Кога възниква проблем с вредителите в нашия апартамент?

 • При промяна на климата в различните периоди на годината
 • При ремонт на апартамента и /или подмяна на обзавеждането
 • При лошо уплътнена отоплителна, канализационна и електрическа мрежа в апартамента
 • При внасяне в жилището на заразени с вредители (хлебарки, ларви на мухи) храни и предмети (кашпи и саксии за цветя)
 • При лоша хигиена в апартамента
 • При липса на комарници на прозорците
 • При оставяне на хранителни продукти на лесно достъпни за вредителите места
 • При нередовно почистване на домашните контейнери за отпадъци
 • При ползване на кофи за смет без плътно затварящи се капаци
 • При наличие на домашни любимци (котки и кучета), които често разпиляват своятахрана
 • При складиране на стари вещи на балкона, често създава условия за появата на гнездата на оси

Какви мерки да предприемем при проблем с вредителите в нашия апартамент?

 • Да се обърнем към специализирана фирма за борба с вредителите (Пест Контрол фирма), притежаваща съответните разрешителни за работа
 • Да се обработвят всички стаи в апартамента
 • При много висока заселеност с вредители да се пристъпи към повторно третиране в апартамента

Какво е важно да знаем преди третиране на нашия апартамент?

 • Необходимо е по време на обработка да не присъстват малки деца и домашни животни
 • При наличие на аквариум с риби, той трябва да се изолира плътно с найлон и да се спре помпата за въздух за 30 мин.
 • Не трябва да има открити хранителни продукти и посуда
 • Необходимо е да се осигури максимален достъп до хладилника, печката и други ел. уреди в жилището
 • Не трябва да се отмиват обработените площи поне 48 часа след третиране
 • След третиране се попълва протокол за дезинсекция, дезинфекция и дератизация, съдържащ вида препарат за борба с вредителите, антидот и указание да превантивни мерки