„ Дом без вредители “ е сдружение на 28 фирми специализирани в ДДД – услугите (дезинсекция, дезинфекция и дератизация), опериращи на територията на цяла България  ( София, София област, Перник, Благоевград, Враца, Монтана, Видин, Ловеч, Търново, Габрово, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Смолян, Варна, Бургас, Пазарджик, Пловдив ). Електронният калкулатор в сайта автоматично пресмята оптималната цена за третиране на Вашето жилище срещу битови насекоми, гризачи, влечуги и птици за всеки конкретен случай.

При постъпила заявка се подбира най-близко разположеният пест контрол оператор до конкретния обект, за максимално бърза реакция и минимални транспортни разходи. Автоматичното получаване на електронната заявка спестява от Вашето време и от цена та на извършената услуга и намалява риска от прекомерна употреба на биоциди. След обработка всеки дезинфектор попълва специален протокол, в който Вие също може да отразите своите забележки или да позвъните на нашия дежурен телефон:

 

0888 600 100