Какво представляват програмите за борба с вредитерите в големите сгради?

Хлебарките представляват сериозна заплаха за общественото здраве, особено в многофамилни жилища, блокове и офис сгради. Програмите за контрол на вредителите, трябва да бъдат създадени така, че в тях да се впише на вида на вредителите и съответната ситуаци

Какво трябва да знаем за хлебарките и тяхното поведение

Въпреки, че са много ефективни при приспособяването към различни условия, хлебарките се нуждаят от четири ключови неща, за да оцелеят и да се развиват - храна, вода, топлина и скривалище. Те живеят на биотопи заедно, като са в непосредствена близост една

Кои са най важните места за третиране слещу хлебарки в жилището

Шкафовете в кухнята- на местата където съхраняваме храни, вероятно ще видим значително много хлебарки . Нанянето на примамките с гел, към долната страна на рафтовете в близост до ъглите на стилажите, значително ще намали тяхната популация.

Контрол на птици във вашата сграда

Ние прилагаме хуманен подход към отстраняването и ограничаване достъпа на птици в вашата страда. Целта е да се предотврати кацане и гнездене птиците в части от сградите, които могат директно да имат неблагоприятни последици за здравето и благосъстояние

Рискове от вредители

Хлебарките са друг един от най-ненавиждаха насекоми в света. Въпреки, че те са предимно неприятни вредители, те могат да предават патогени върху тялото ни.